Ver todos los servicios

Serveis Diagnòstics i de Suport

Anatomia patològica

Inici > Quadre mèdic > Anatomia patològica

Anatomia patològica

Anatomia Patològica

Laboratori HM Sant Jordi - Dr. Casalots


L’anatomia patològica és un dels pilars fonamentals de la medicina i una disciplina imprescindible per a qualsevol professional de la sanitat. Clínica Sant Jordi disposa d’un servei d’anatomia patològica en col·laboració amb el laboratori del Dr. Casalots, responsable d’efectuar els estudis histopatològics dels teixits i òrgans susceptibles d’observació.

L’objectiu és disposar d’una informació que permeti el tractament o la intervenció més adient a cada situació. El diagnòstic correcte d’autòpsies, biòpsies, elements quirúrgics i citologies determinarà si hi ha tumor i de quina mena.


Histopatologia

Les tècniques més avançades permeten realitzar els estudis dels teixits amb equips de processament tissular, tinció i muntatge automatitzat de les mostres. Un equip d’especialistes estudia al voltant de trenta casos l’any.

 • Patologia quirúrgica general
 • Patologia ginecològica
 • Patologia mamària
 • Patologia fetal
 • Patologia digestiva
 • Patologia respiratòria
 • Patologia endocrina
 • Patologia osteoarticular i teixits tous
 • Patologia cardiovascular
 • Patologia oral i maxil·lofacial
 • Dermatopatologia


Citopatologia

L’estudi de les alteracions cel·lulars es realitza amb mostres ginecològiques, que inclouen els frotis de Papanicolau i mostres no ginecològiques. Les mostres es concentren, es tenyeixen, es cobreixen i se’n realitza l’avaluació.

 • Citologia ginecològica
 • Citologia respiratòria
 • Citologia urinària
 • Citologia digestiva
 • Citologia de líquids i seroses
 • Citologia per punció/aspiració amb agulla fina (PAAF)


Immunohistoquímica

Personal tècnic i mèdic està especialment preparat per a la correcta utilització i interpretació de les tècniques IHQ, que s’han consolidat com a tecnologia essencial en el diagnòstic patològic de rutina. Cada cop són més les patologies, el diagnòstic i classificació de les quals requereix de la immunohistoquímica, sobretot les corresponents a patologia oncològica.

 

Segona opinió

Professionals experts en diferents camps de la patologia col·laboren amb Clínica Sant Jordi per tractar els casos en la més estricta confidencialitat. La valoració de les mostres d’histologia i citologia, i el seu diagnòstic posterior, permet una més gran efectivitat a l’hora d’establir l’existència d’un tumor i la seva mena.


Informació de contacte

Director: Dr. Jaume Casalots Serramià
Telèfon: 932 178 098
Fax: 932 178 098
Correu electrònic: labdrcasalots@terra.es