Història de la clínica

Inici > La clínica > Història de la clínica

L'any 1925, el Dr. Josep Dencàs Puigdollers, seguint la tradició de les agrupacions mutualistes a Catalunya, anomenades «germandats», s'associa amb un company de professió, el Dr. Agustí Marí Guinart i, amb el suport moral i econòmic del Dr. Josep Cararach Mauri, funden Clínica Sant Jordi, situada a la Plaça de l'Estació de Sant Andreu, on ja exercien aleshores la professió de metges.

Amb el lloguer d'una antiga torre d'estil neoclàssic que ocupava la firma Cafés Debray, el 1928 s'inicia la trajectòria professional de Clínica Sant Jordi.

El 1929, entra a formar part de l'equip el Dr. Pere Màrtir Cararach Rivera, acabat de doctorar a Madrid, i Francisco Prats Jovés, expert en temes mutuals, que se n'encarrega de la gerència i gestió comercial.

Amb aquesta ampliació de l'equip, Clínica Sant Jordi adquireix consistència i es converteix en una companyia asseguradora d'assistència sanitària amb clínica pròpia per atendre els seus assegurats. En aquell moment, l'estructura assistencial ofereix les especialitats de Cirurgia General, Medicina General, Oftalmologia, Digestologia, Dermatologia i Otorinolaringologia, i compta amb serveis de laboratori i radiologia.

Des del seu inici fins a l'actualitat, és a dir, des de fa més de vuitanta anys, Clínica Sant Jordi ha crescut en tots els aspectes: estructuralment, amb la creació de nous serveis, i assistencialment, amb serveis basats sempre en la prevenció, guarició i rehabilitació dels tractaments. I el seu creixement continua garantit amb el futur projecte d'ampliació del centre.